Nylige innlegg

Den største sårbarheten: manglende vilje til samarbeid | post

Hvordan kan du som leder bruke relasjonell kapasitet for å bygge bedre cybersikkerhet i organisasjonen

8/6/2023

Sikkerhetsrulett: hvordan prioriterer du pengene for best mulig sikkerhet? | post

Sikkerhet handler om prioriteringer. Hvordan får du best mulig robusthet mot relevante trusler?

6/25/2023

Håndtering av angrep i skyen | post

Nesten alle digitale tjenster lever i dag i skyen, eller avhengig av skytjenester. Hvordan håndterer vi dataangrep mot skytjenester?

2/25/2023

IT som stopper verden | post

Vår fysiske verden er i dag avhengig av IT-systemer i så stor grad, at når systemene ikke virker, kan vi ikke handle i butikken, ta fly, eller produsere varer. Hva betyd dette for hvordan vi tenker på sikkerhet?

2/19/2023

Hvordan endre karriere til cybersikkerhet? | post

En tok kontakt med meg på LinkedIn, og spurte hvordan man kan skifte karriere og komme seg inn i cybersikkerhet. Dette er mitt svar, som ble litt for langt til å skrive som en chat-melding.

1/29/2023

Hvordan er basissikkerheten på Mastodon? | post

Mastodon er blitt en frihavn for folk som er skeptiske til utviklingen av Twitter etter Elon Musk tok over. Vi ser på sikkerheten til plattformen.

11/7/2022