Publisere Eleventy-sider via Azure DevOps og Pipelines

/post - Offentliggjort:

Jeg har lenge eid et domene kjøpt på one.com - hvor jeg nå har publisert disse korte postene. Hensikten med å sette opp denne siden var først og fremst for å teste publisering til et webhotell fra en statisk sidegenerator. Vi har satt opp dette via Azure Pipelines, som publiserer til siden basert på et Github-repo. Mekanismen krever altså:

  • Eleventy: en statisk sidegenerator skrevet i NodeJs
  • Github-repo
  • Azure DevOps/Azure Pipelines
  • SSH-tilgang til webhotellet

Det første vi gjorde var å sette opp en enkel Eleventy-side. Deretter pushet vi koden til Github.com.

Vi opprettet så et prosjekt i Azure DevOps. Der kunne vi koble til repoet vårt ved å følge en veiviser. Vi lager til slutt en Pipeline definert med en YAML-fil.

11ty bygger statiske filer for web. Disse publiserer vi ved å kopiere til webhotellet med en SSH-tunnel. Det er en ferdig task vi kan bruke i Azure Pipelines for dette, dokumentert her.

For å kunne koble til med SSH må vi lage en service-kobling i Azure DevOps-prosjektet. Vi går da inn i prosjektinnstillingene, og legger til "service connection".

Når alt dette er satt opp, kan vi publisere til bloggen ganske enkelt ved å oppdatere "main"-grenen på Github.