Hvordan kan vi oppdage hacking?

/post - Offentliggjort:

Hacking går stort sett ut på at kriminelle får kontroll over en brukerkonto, en datamaskin, eller maskinvare. Anta at en hacker har tatt kontroll over din PC. Hvordan kan vi oppdage dette, slik at vi kan sette en stopper for det?

Plan A er som regel at antivirusprogrammet vil oppdage det og fikse problemet for deg. I mange tilfeller fungerer dette også godt. Likevel finnes det en del tilfeller hvor antivirus ikke klarer å oppdage ting. Hva kan vi da gjøre?

Vi kan tenke gjennom hvordan en angriper får tilgang til maskinen. Det er mange måter dette kan skje på, men i praksis er det et ganske lite utvalg av metoder som often benyttes. Hvis vi kan forstå hvordan kriminelle skaffer seg tilgang, kan vi planlegge hvordan vi kan oppdage datainnbruddet.

Rekognosering Armering Leveranse Utnyttelse Installasjon Kommando og kontroll Målhandlinger
Hente info fra åpne kilder Dokument med ondsinnet makro Phishing-epost Bruker aktiverer makroer Laster ned skadevare og etablerer automatisk oppstart Kommando og kontroll til server på internett med fast frekvens Tyveri av data ved opplasting til skytjeneste

En mulig fasemodell for et vellykket dataangrep

Her er det flere muligheter for å kunne oppdage angrepet:

  • Phishing: spamfilter kan oppdage det, eller en bruker kan oppdage angrepet og rapportere det.
  • Aktivering av makro: antivirusprogram kan oppdage dette, eller brukeren forstå i etterkant at dette var et angrep og rapporterer det.
  • Nedlasting og opprettelse av ny autostart i Windows. Kan oppdages ved nedlasting om skadevaren er kjent (feks ved bruk av antivirus), eller ved overvåkning av nye oppstartsprogrammer.
  • Kommando og kontroll: kan oppdages ved analyse av utgående nettverkstrafikk.
  • Målhandlinger: kan oppdages ved analyse av utgående nettverkstrafikk.

Jo flere metoder vi bruker for å oppdage et angrep, jo større sjanse har vi til å avdekke angrepet. Samtidig er det bedre å oppdage det tidligere i hendelseskjenden, for å redusere skadevirkninger.

Oppdage nedlasting og installasjon av skadevare

Alle nedlastede filer vil bli sjekket av antivirusprogrammet. Antivirus er ofte god på å oppdage vanlige typer skadevare, men feiler typisk om nedlastingen ikke treffer på kjente typer skadevare, eller har typiske gjenkjennbare trekk ved skadevare.

Mange typer skadevare forsøker å legge til automatisk oppstart av programmet for å kunen overleve en omstart på PC-en. En god strategi kan derfor være å overvåke opprettelsen av nye oppstartsprogrammer. Det er flere måter å gjøre dette på, en metode som gir nøyaktige resultater er gjennom autoruns fra sysinternals.

Et annet aleternativ er ganske enkelt å bruke PowerShell til å sjekke om det har blitt lagt til nye registry-oppføringer som kjører programmer ved oppstart, eller om programmer er lagt til i "startup"-folderen i Windows. Dette kan vi gjøre med følgende PowerShell-kommando:

Get-CimInstance Win32_StartupCommand | Select-Object Command, Location

Ved å lagre resutatene fra en kjøring, kan vi sammenlikne med forrige kjøring for å oppdage endringer i resultatene. Sammenlikningen kan gjøres med Compare-Object.

Dersom man velger å bruke lokal deteksjon som indikator, må resultatene sendes et sted slik at noen kan ta tak i problemet. Her kan man bruke en SIEM, eller ganske enkelt sende en e-post til den som kan gripe inn og gjøre noe med situasjonen.

Hva gjør vi når alarmen går?

Hva vi foretar oss når alarmen går avhenger nok av hvor mye det har å si at denne maskinen er hacket. Generelt vil man nok først forsikre seg om at alarmen er en ekte alarm, for eksempel ved å snakke med den som bruker datamaskinen om den er en laptop eller arbeidsstasjon. Om man tenker at maskinen faktisk er kompromittert, blir neste steg typisk å samle bevis for å forstå hva som faktisk har skjedd, samt isolere den fra andre maskiner i nettet for å unngå spredning av skadevare. Brukerkontoer må bytte passord, og ofte vil det være behov for å reinstallere operativsystemet og gjenopprette data fra backup.